چهارشنبه 21 آذر 1397      English
sinatools.com
sinatools.com

مته سفید کنیک M2

SHOKA GULF

45

1,560,000 ریال

اطلاعات تخصصی
   اندازه
طول :
عزض :
ارتفاع :
   فرم فیزیکی
وزن خالص :
شکل ظاهری :
جنس :