چهارشنبه 21 آذر 1397      English
sinatools.com
sinatools.com

مته الماسه چهارشیار+ چهار الماس

SHOKA GULF

10x160

28,000 ریال

اطلاعات تخصصی
   اندازه
طول :
عزض :
ارتفاع :
   فرم فیزیکی
وزن خالص :
شکل ظاهری :
جنس :